Jak reagovat na bolest?

Květen 2022

Se svou kamarádkou Veronikou Brodskou jsme se rozhodly, že pro vás čas od času připravíme příspěvek týkající se duševního zdraví.

Veronika Brodská působí téměř 20 let jako klinická psycholožka a vytvořila projekt PSYCHIKA V KONDICI.

Ze své vlastní praxe velmi dobře ví, jak důležitá je zdravá a stabilní psychika v životě každého z nás. Často se setkává s psychosomatickými potížemi, u nichž významnou roli hraje bolest.

Proto dnešní příspěvek bude na téma, jaké jsou vhodné reakce na tělesnou bolest, aby se nestala psychosomatickou.

Tělesná a psychická bolest spolu úzce souvisejí, vznikají totiž ve stejné oblasti mozku, která je sídlem emocí (limbický systém). Negativní emoce a bolest u chronické bolesti už často od sebe ve vnímání nelze oddělit.

AKUTNÍ BOLEST

je důležitý, život udržující signál, biologická reakce na škodlivý vliv.

Není vhodné akutní bolest delší dobu ignorovat, ale raději si dříve vzít lék mírnící bolest. Existuje totiž paměť bolesti v mozku, která zařizuje postupné snižování prahu bolesti.

Současně je důležité vnímat bolest jako signál, že tělo potřebuje odpočinek, klid, šetrné zacházení, že od nás chce, abychom reagovali SE SOUCITEM K SOBĚ.

CHRONICKÁ BOLEST

tuto ochrannou funkci nemá a šetřící postoj a vyhýbání se aktivitě vede k její další chronifikaci.

Důležité při chronické bolesti je vědomé přijímání symptomů, ačkoliv se to na počátku jeví jako velmi obtížné. Podstatou je vědomá laskavost k sobě, pocítění soucitu se sebou, cvičení v zaměřování pozornosti a setrvávání v přítomnosti.

Co tedy dělat?
  • laskavě k sobě projevit soucit se sebou,
  • učit se vnímat své tělo – vnímat jak bolest bolí a co jí pomáhá snižovat, ulevovat,
  • hledat si prostor, kde i se svou bolestí mohu dobře být a jak mohu dobře být – v klidu, tichu, přítmí, nebo naopak za zvuku hudby, v přítomnosti někoho, v ruchu dění,
  • obracet se ke „známým“ pozitivním hodnotám, které mám, zůstávat u nich, vnímat jejich pozitivně působící energii,
  • cvičení pěti smyslů,
  • učite se pracovat s dechem – prodýchávat místo bolesti, dechem uvolňovat napětí v těle,
  • pracovat imaginativně s bolestí – využívat k tomu dech, který v představě „čistí“ místo od bolesti,
  • pracovat se živly – nechat v imaginaci působit živel, který je pro nás příjemný (oheň, voda, vzduch, země) na místo bolesti a využívat jeho léčivý a úlevný potenciál.

 

Máte s některou metodou zkušenost? Jakou? Napadají vás k metodám otázky?

Na vše k tomuto tématu, ale i na mnoho dalšího o psychice se můžete zeptat ve facebookové skupině Veroniky Brodské https://www.facebook.com/groups/662198941735101/about/ . Přidejte se, je plná skutečně praktických rad a tipů!

Hezký den vám všem!

Veronika a Romana

Chcete se o mně dozvědět více?

Jmenuji se Romana,opustila jsem profesi advokátky a konečně dělám to, co mě doopravdy baví. Celý můj příběh najdete zde https://www.mamysrozumem.cz/jak-jsem-advokacii-povesila-na-hrebik/

www.mamysrozumem.cz

info@mamysrozumem.cz

 

Upozornění: Informace o jakékoli léčbě uvedené kdekoli na stránkách www.mamysrozumem.cz, včetně tohoto článku, mají pouze informační a vzdělávací charakter, založený na vlastních zkušenostech autora, případně na zkušenostech osob odpovídajících v rámci rozhovorů. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra. Je pouze na zodpovědnosti čtenářů, zda a jak tyto informace využijí.